0

209 bài tập trắc nghiệm khối tròn xoay có đáp án

Share

Chuyên đề: HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 12

Lê Hoài Sơn THPT Nguyễn Huệ Huế 0914 114 008

TOÁN 197 NGUYỄN LỘ TRẠCH

LUYỆN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018

Chuyên đề: KHỐI TRÒN XOAY

Họ và tên :………………………………….Lớp:…………… SBD:……..………

Câu 1. 

. Trong các



A. 

B.  C.

C. 

D. 

Câu 2. 



A. Hình chóp tam giác B. 

C.  D. 

Câu 3. 

A.  B. 

C.  D. Hình nón

Câu 4. 

A.

Xem Thêm:   Khoa học lớp 4 Bài 52: Vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt

B.

C.

D.

Câu 5. bao nhiêu?

A.

(

) B.

(

) C.

(

) D.

(

)

Câu 6. 

A.

B.

C.

D.

Câu 7. 



.

A.

B.

C.

D.

Câu 8. 

A.

B.

C.

D.

Câu 9. ng 5?

A.

B.

C.

D.

Câu 10. 

A.

B.

C.

D.

Câu 11. 

 

Xem Thêm:   KHTN Lớp 6 Bài 26: Khoá lưỡng phân – Sách Khoa học tự nhiên 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 90



A.

B.

C.

D.

Câu 12. 









trong không gian là

A.  B.  C.  D. 

Câu 13. 



A.

B.

C.

D.

5/5 - (549 votes)