0

20 bài Toán đếm hình lớp 2 – Bài tập ôn hè môn Toán lớp 2

Share

20 bài Toán đếm hình lớp 2 giúp các em học sinh nhận biết, làm quen các dạng bài tập hình học lớp 2. Đây là tài liệu tham khảo vô cùng hữu ích, giúp các em nâng cao kiến thức Toán của mình. Mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết dưới đây:

Bài 1: Trên hình vẽ bên:

a) Có … hình tam giác

b) Có … hình tứ giác

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 12: Suy nghĩ về hoạt động từ thiện của con người hiện nay

20 bài toán đếm hình lớp 2

20 bài toán đếm hình lớp 2

Bài 2: Hình vẽ bên có:

a)… hình tam giác

b)… hình tứ giác

20 bài toán đếm hình lớp 2

20 bài toán đếm hình lớp 2

Bài 3: Hình bên có

…….. hình tam giác

……… hình tứ giác

20 bài toán đếm hình lớp 2

20 bài toán đếm hình lớp 2

Bài 4: Kẻ thêm 3 đoạn thẳng để hình vẽ có thêm 4 hình tam giác.

20 bài toán đếm hình lớp 2

20 bài toán đếm hình lớp 2

Xem Thêm:   Bài thơ Đi đường – In trong tập Nhật kí trong tù, Hồ Chí Minh

Bài 5:

Hình bên có:

a) ……. hình tam giác

b) ……. hình tứ giác.

20 bài toán đếm hình lớp 2

20 bài toán đếm hình lớp 2

Bài 6:

Hình vẽ bên có

…… hình tam giác

…… hình chữ nhật

20 bài toán đếm hình lớp 2

20 bài toán đếm hình lớp 2

Bài 7: Hình bên có

– Có ………..hình tam giác

– Có ……….. hình tứ giác

20 bài toán đếm hình lớp 2

20 bài toán đếm hình lớp 2

Bài 8: Hình vẽ bên có:

……….hình tam giác.

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 7: Đoạn văn về đức tính giản dị của Bác Hồ (13 mẫu)

……….hình tứ giác.

20 bài toán đếm hình lớp 2

20 bài toán đếm hình lớp 2

Bài 9: Hình bên có:

– ……. hình tam giác– …….hình thang. Kể tên các hình thang

…………………………………………

…………………………………………

20 bài toán đếm hình lớp 2

20 bài toán đếm hình lớp 2

Bài 10: Hình vẽ bên có:

…………..hình tam giác.

…………..hình tứ giác.

20 bài toán đếm hình lớp 2

20 bài toán đếm hình lớp 2

Tải file định dạng Doc hoặc PDF để tham khảo 20 bài Toán đếm hình lớp 2

5/5 - (582 votes)