0

100 câu khảo sát hàm số – Tài liệu ôn thi Đại học cao đẳng

Share

Câu 1. Cho hàm số

100 câu hỏi về khảo sát hàm số

100 câu hỏi về khảo sát hàm số

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1) khi m = 2

2) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số (1) đồng biến trên tập xác định của nó.

Câu 2. Cho hàm số

100 câu hỏi về khảo sát hàm số

100 câu hỏi về khảo sát hàm số

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = – 1.

Xem Thêm:   Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm dạy hát dân ca cho học sinh Tiểu học

2) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số (1) nghịch biến trên khoảng (- ∞;1).

Câu 3. Cho hàm số y = x3 + 3×2 – mx – 4 (1)

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 0.

2) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số (1) đồng biến trên khoảng (- ∞; 0).

Xem Thêm:   Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 2 (Có đáp án) – Trắc nghiệm Sử bài 2 lớp 11

Câu 4. Cho hàm số y = 2×3 – 3(2m + 1)x2 + 6m(m + 1)x + 1 có đồ thị (Cm).

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m = 0.

2) Tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng (2; +∞).

Câu 5. Cho hàm số y = x4 – 2mx2 – 3m + 1 (1), (m là tham số).

Xem Thêm:   365 câu trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh lớp 6

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 1.

2) Tìm m để hàm số (1) đồng biến trên khoảng (1; 2).

Câu 6. Cho hàm số y = x3 + (1 – 2m)x2 + (2 – m)x + m + 2

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi m = 1.

2) Tìm m để hàm đồng biến trên (0; +∞).

5/5 - (686 votes)