0

100 câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 12 – Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 12

Share

100 câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 12

100 câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn ôn thi THPT quốc gia, ôn thi ĐH-CĐ khối C. Tài liệu tổng hợp kiến thức môn Địa lý lớp 12 dưới hình thức câu hỏi trắc nghiệm sẽ giúp các bạn dễ dàng ôn luyện và làm quen với cấu trúc trắc nghiệm môn Địa lý trong kỳ thi THPT quốc gia và kỳ thi ĐH-CĐ sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Địa lý (Có đáp án)

1090 câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 12 (Có đáp án)

Câu 1: Ngành chăn nuôi của nước ta chủ yếu phát triển theo lối:

A. Du mục B. Hộ gia đình C. Quảng canh D. Chuyên canh

Câu 2: Giải pháp nào hợp lý nhất để tạo sự cân đối dân cư:

A. Phân bố lại dân cư giữa các vùng, miền và các ngành.

B. Tiến hành đô thị hoá nông thôn.

C. Di cư từ đồng bằng lên miền núi.

D. Giảm tỷ lệ sinh ở những vùng đông dân.

Câu 3: Diện tích rừng ở Việt Nam năm 1990 là:

A. 9 triệu ha B. 14 triệu ha C. 9,5 triệu ha D. 10 triệu ha

Câu 4: Ở khu vực trung du và miền núi, hoạt động công nghiệp bị hạn chế là do:

A. Kết cấu hạ tầng chưa phát triển, thiếu sự đồng bộ của các yếu tố hình thành.

B. Thường xuyên xảy ra thiên tai.

C. Nguồn nhân lực có trình độ còn hạn chế.

D. Chưa có chính sách đầu tư thích hợp.

Câu 5: Nơi có diện tích chè lớn nhất nước ta là:

A. Trung du của Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên B. Trung du miền núi phía Bắc.

C. Duyên Hải miền Trung D. Đà Lạt

Câu 6: Trong việc sử dụng đất ở đồng bằng sông Hồng thì quan trọng nhất là vấn đề:

A. Quy hoạch lại diện tích đất thổ cư. B. Cải tạo diện tích đất hoang hoá.

C. Thâm canh tăng vụ. D. Tận dụng các diện tích mặt nước.

Câu 7: Mật độ dân số trung bình của đồng bằng sông Hồng năm 1993 là:

A. 100 người B. 1104 người C. 1120 người D. 1500 người

Câu 8: Diện tích đất nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long có khả năng được mở rộng là do:

A. Nhiều công trình cải tạo đất lớn đang được tiến hành.

B. Diện tích đất ven biển có thể cải tạo được rất lớn.

C. Nhà nước có chính sách sử dụng đất hợp lý.

D. Ý a và b đúng

Câu 9: Yếu tố nào được coi là cơ sở hạ tầng thiết yếu cho một khu công nghiệp?

A. Điện, đường và thông tin liên lạc B. Vốn đầu tư

C. Lương thực – Thực phẩm D. Nguồn lao động

Câu 10: Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, để nâng cao hệ số sử dụng đất nông nghiệp thì vấn đề đáng chú ý nhất là:

A. Nước tưới trong mùa khô. B. Chống nạn cát bay.

C. Cả ba vấn đề trên D. Chống lại thiên tai.

Câu 11: Vùng chuyên môn hoá về lương thực thực phẩm lớn nhất ở nước ta là:

A. Đồng bằng sông Hồng. B. Đông Nam Bộ.

C. Tây Nguyên. D. Đồng Bằng sông Cửu Long.

Câu 12: Giá trị sản lượng cây công nghiệp chiếm bao nhiêu % giá trị sản lượng ngành trồng trọt?

A. 35% B. 11% C. 14% D. 12%

Câu 13: Nhịp độ gia tăng dân số biến đổi qua các thời kỳ, và tăng nhanh nhất trong thời kỳ:

A. 1931- 1960 B. 1965- 1975 C. 1990- 2000 D. 1979- 1989

Câu 14: Hướng quan trọng trong chiến lược phát triển nền nông nghiệp nước ta là:

A. Đưa chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính

B. Tăng sản lượng lương thực vừa đáp ứng nhu cầu trong nước vừa phục vụ xuất khẩu

C. Phát triển vùng chuyên canh cây công nghiệp gắn bó với công nghiệp chế biến.

D. Phát triển mạnh ngành nuôi trồng thủy sản.

Câu 15: Điều kiện hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp hàng năm và lâu năm là:

A. Cả ba điều kiện trên B. Nhiều cơ sở chế biến cây công nghiệp

C. Nguồn nhân lực dồi dào, có chính sách đầu tư D. Điều kiện tự nhiên thuận lợi

Câu 16: Nguyên nhân nào dẫn đến sự yếu kém, khó khăn của nền kinh tế nước ta trước đây?

A. Nước ta xây dựng nền kinh tế từ điểm xuất phát thấp.

B. Nền kinh tế chịu hậu quả nặng nề của các cuộc chiến tranh kéo dài.

C. Mô hình kinh tế thời chiến kéo dài quá lâu.

D. Cả ba nguyên nhân trên.

Câu 17: Nguyên nhân chính làm cho nước ta có điều kiện tiếp xúc với nền văn hoá thế giới là do:

A. Số người đi lao động học tập ở nước ngoài đông.

B. Người nước ngoài vào Việt Nam đông.

C. Sự phát triển của mạng lưới thông tin.

D. Do sức hấp dẫn của văn hoá nước ngoài.

Câu 18: Ở vùng đồng bằng, diện tích đất trồng lúa và các cây thực phẩm chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm diện tích đất nông nghiệp?

A. 70% B. 90% C. 50% D. 84%

Câu 19: Phương hướng xoá đói giảm nghèo ở nước ta hiện nay là:

A. Đẩy mạnh phát triển nông thôn và cải tiến hệ thống bảo trợ xã hội.

B. Chú ý những chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến người nghèo.

C. Cả bốn phương hướng trên.

D. Triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xoá đói giảm nghèo.

Câu 20: Gia tăng dân số tự nhiên là:

A. Hiệu số của số người nhập cư và số người xuất cư.

B. Hiệu số của tỉ suất sinh và tỉ suất tử.

C. Tỷ lệ sinh cao.

D. Tuổi thọ trung bình cao.

Câu 21: Lượng calo bình quân theo đầu người của nước ta hiện nay là:

A. 1800 calo/ngày B. 2300 calo/ngày C. 2500 calo/ngày D. 2000 calo/ngày

Câu 22: Trong các ngành giao thông vận tải sau, ngành nào có ý nghĩa quan trọng đối với vận tải giữa các vùng trong nước?

A. Đường biển, đường sông B. Đường hàng khôngC. Đường ô tô, đường sông D. Đường sắt, đường hàng không

Câu 23: Để phát triển nền kinh tế của đất nước cần phải:

A. Biết phát huy sức mạnh tổng hợp của các nguồn lực.B. Khai thác và sử dụng tốt nguồn tài nguyên thiên nhiên.C. Nâng cao trình độ dân trí.D. Có đường lối phát triển kinh tế hợp lý.

Câu 24: Tài nguyên có ý nghĩa đặc biệt đối với việc phát triển kinh tế xã hội Việt Nam hiện nay là:

A. Tài nguyên đất. B. Tài nguyên khoáng sản.C. Tài nguyên nước. D. Tài nguyên sinh vật.

Câu 25: Chiếm tỉ lệ lao động cao nhất hiện nay là:

A. Lao động hoạt động trong ngành dịch vụ.B. Lao động hoạt động trong khu vực sản xuất vật chất.C. Lao động hoạt động trong khu vực không sản xuất vật chất nói chung.D. Lao động hoạt động trong ngành du lịch.

5/5 - (563 votes)
Xem Thêm:   Công nghệ 6 Bài 11: Bảo quản trang phục – Giải Công nghệ lớp 6 Bài 11 trang 57 sách Cánh diều